Kolmapäeval, 12.detsembril külastas Põlvamaa Partnerluskogu juhatus ja tegevmeeskond Valgamaa Partnerluskogu poolt LEADER toetust saanud projekte.
Endise Puka vallamaja ja veel varasema sovhoosikeskuse ruumidesse on end sisse seadnud MTÜ Puka Kogukond, kes on LEADER toetuse abil korrastanud koosolekute ruumi ja kogukonnaköögi, majas tegutsevad veel iluteenindaja ja massöör ning peatselt avab laste mängukeskuse OÜ Mängukohake, kes sai projekti elluviimiseks samuti LEADER toetust. „Puka kogukond on hea näide sellest, kuidas väikevallast suurvalla osaks saamine paneb inimesed tegutsema, tugevdab kogukonda ja viib kohalikku elu edasi,“ sõnas Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiina Ivask.
EV100-le pühendatud Sangaste tammepargi rajamise projekti taotlejaks oli Sangaste Vallavalitsus. Projekti raames rajati kogukonnale spordi- ja vabaaja veetmise ja ühiste ürituste pidamise koht ning temaatiline tammepark. „Kuna üle saja aasta tagasi F. Bergi poolt rajatud tammeallee puud hakkavad vananema, otsustati istutada 100 väikest tamme, mis ilmestaksid Sangaste piirkonda ka tulevikus,“ sõnas parki tutvustanud Sangaste raamatukoguhoidja Heili Kalbri.

Nüpli külas asuv ratsatalu Tobra hobused sai LEADER- toetusel  rajada kaasaegse ja kõigile rahvusvahelistele nõuetele vastava kvaliteetse ratsaplatsi ning soetada ratsavarustust. Tobra ratsatalu pidajad Anu ja Marek Piho kommenteerisid, et tänu kaasaegsele ratsaplatsile on võimalik talus pakkuda suuremale arvule lastele ja parema kvaliteediga treeninguid ning pidada võistlusi.

Otepääl asuv OÜ Scaleter rajas 2017.aastal Otepääle kaasaegse ja efektiivse terrazzo- ja pesubetooni tehase. Tehase põhiliseks toodeteks on trepid ja trepiastmed ning terrazzo-, pesu- või graafilisest betoonist seinaelemendid. Ettevõte pakub tööd 15-le kohalikule inimesele ja turustab toodangu Balti- ja Skandinaaviamaades. „Mul on eriti hea meel, et suure investeeringu juures, mida ettevõte tehase rajamisel tegi, oli just LEADER toetus see, mis kattis viimased kriitilised protsendid, et tehase rajamine käiku läheks,“ sõnas Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiina Ivask.