Ühisnädala raames toimub Põlvamaal neli suuremat ettevõtmist, mille eesmärgiks on kodanike kaasamine.


Esmaspäeval, 25. novembril toimub MTÜ Piiriveere Liideri strateegiaseminar Värskas, kuhu oodatakse osalema Mikitamäe, Räpina, Orava ja Värska valla ettevõtjaid, mittetulundussektori ja KOVi esindajaid ning teisi aktiivseid ja piirkonna arengust huvitatud inimesi.

Põlvamaa mittetulundussektori esindajatele toimub kaks ümarlauda: 26. novembril Savernas ja 27. novembril Verioral. Ümarlaudade teemadeks on omavahelise koostöö parandamine, põlvkondadevaheline koostöö, tõmbekeskuste vaheline koostöö, uute vabatahtlike kaasamine, olemasolevate võimaluste ja ressursside parem kasutamine. Osalema oodatakse ka külade esindajaid.

Ühisnädala kulminatsiooniks on Põlvamaa Vabaühenduste Suurpäev, mis toimub 30. novembril Mooste Folgikojas. Vabaühenduste Suurpäev koosneb konverentsist ja tunnustusüritusest. Konverentsil räägitakse kodanikuühiskonna viimaste aastate väga olulistest teemadest – inspireerimisest, kaasamisest ning sellest, kuidas teenida omatulu, et tagada oma organisatsiooni jätkusuutlikkus.

Vabaühenduste Suurpäeva päevakava ja registreerimisinfot vaata SIIT

Põlva Maavalitsus ja SA Põlvamaa Arenduskeskus soovivad tänada inimesi ja organisatsioone, kes oma vabatahtliku tööga muudavad elu Põlvamaal paremaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks. Selleks kuulutasime 30. oktoobril välja konkursi parimate kodanikualgatuste ja sädeinimeste leidmiseks. 19. novembriks oli laekunud 52 kandidaati. Põlva maavanem Ulla Preeden annab Suurpäeval kõikidele kandidaatidele tänukirjad ja kuulutatakse välja iga kategooria võitja.

Nädala lõpetab 1. detsembril toimuv Vanaküla-Holvandi Külakeskuse avatud uste päev.

Täpsema ülevaate Põlvamaa Ühisnädala sündmustest ja päevakavast saab aadressilt: http://mty.arenduskeskused.ee/Yhisnadal/Programm/Polvamaa.html 

Ühisnädal toimub kõikides maakondades! Vaata, mida arvavad Ühisnädalast, vabatahtlikust tööst ja kodanikuühiskonnast tuntud inimesed: www.vimeo.com/uhisnadal 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, tunnustusüritust Põlva Maavalitsus.

Nädala tegevusi koordineerib SA Põlvamaa Arenduskeskus.

Ootame Ühisnädala tegevustest osa võtma kõiki aktiivseid piirkonna inimesi, eriti MTÜde, seltside ja külade esindajaid!

Lisainfo:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee