2012 a. turismiaastast kokkuvõtete tegemisel ja parimate turismiobjektide ning – sündmuste valimisel pälvisid tunnustust mitmed Põlvamaa Partnerluskogult Leader toetust saanud algatused.

Näiteks sai SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt korraldatava Põlvamaa parimate turismitegijate konkursil Aasta Uustulnuka kategoorias esikoha selle aasta suvel Pikajärvel avatud Cantervilla laste mängumaa.

Veel toodi selles kategoorias esile tänavu Postiteel, Ihamaru ristmiku lähedal tegevust alustanud külakohvik Pizza Olive ning Põlva lähistel tegutsev kultuuri- ja koolituskeskus Neitsijärve Loovusait.
  
Põlvamaa Aasta Turismitegu kategoorias toodi esile MTÜ Postitee võrgustiku ettevõtjate koostöös esmakordselt toimunud ja osavõtjaterohket turundusüritust Postitee Pillerkaar, millekorraldamises lõi kaasa 12 organisatsiooni ning millega tutvustati maakonna külalistele ajaloolise Postitee tänaseid võimalusi puhkamiseks.
Postiteega seotud uutest algatustest pälvis tunnustust veel skulptor Mati Karmini poolt loodud ja Põlvamaa ökofestivali ajal Postitee ääres avatud uus tunnusfiguur Rändaja.
Rändaja kuju avamine leidis äramärkimist ka SA Lõuna-Eesti turism konkursil EHE Lõuna-Eesti kategoorias parim turismiobjekt nominentide seas.

Need tähelepanu pälvinud objektid ja ettevõtmised on kõik seotud Põlvamaa Partnerluskogu strateegias Leader programmi toetusmeetmetega välja töötatud võimaluste kasutamisega.