14.-15. veebruaril viibis Partnerluskogu tegevmeeskond Pärnus, ELL üldkoosolekul. Kokkusaamise eesmärk oli arutleda tegevusrühmades toimuva üle, võtta kokku eelmise aasta tegemised ja heita pilk uue perioodi tegevuskavale. 

Esimesel päeval toimus seminar, milles olid eelkõige arutlusel uue perioodi ettevalmistused – strateegiate valmimine, koostööprojektid, ELL tulevik jmt. Õhtu lõpus jagas inspiratisooni Rahakratt, kes rääkis oma eduloost investeerimisvallas ja inspireeris teisigi. 

15. veebruaril toimus üldkoosolek, mille päevakorras olid eelmise aasta kokkuvõtete tegemine, tegevuskava ja eelarve aastaks 2023 ja Eesti Leader Liidu tunnustuste statuut. Samuti kohapeal algatatud teemad. Täname Eesti Leader Liitu inspireeriva ürituse korraldamise eest!