Möödunud nädalatel toimus Partnerluskogu hindamiskomisjonil aktiivne hindamistöö, et paremusjärjestada 49 esitatud projektitaotlust. Ringsõitudel 16.-17. novembril külastati kokku 27 taotlejat, kuulamiskoosolekul tutvustas oma projekte 11 taotlejat ja koosolekul tutvus komisjon ka nende taotlustega, kes oma projekte eraldi tutvustada ei soovinud.

Paremusjärjestus kinnitati hindamiskomisjoni istungil 25. novembril. Ettevõtlusmeetmes sai enim punkte Wiera Natural OÜ projektiga parfüümilabori loomiseks ja tehase arenduseks. Kogukonnameetmes sai kõrgeimad hindepunktid MTÜ Valgemetsa külaplatsi rajamise projektiga ja heakorra meetmes Jalgpalliklubi Lootos projektiga LP staadioni valgustuse renoveerimine.

Wiera Natural OÜ parfüümilabori loomise ja tehase arenduse projekt, maksumusega 24 314,22 eurot, toob parfüümiteaduse Põlvamaale. Muuhulgas tehakse koostööd maailma juhtivate parfüümimajade ja ülikoolidega. „WIERA ei müü enam pelgalt küünlaid ja difuusereid vaid müüb laboris arendatud parfüümi läbi erinevate koduparfümeerija toodete,“ sõnas ettevõtte juht Merilin Alve. Soetatav tehnika võimaldab ettevõttel järgnevatel aastatel tootmismahtu ja -võimekust mitmekordselt kasvatada.

MTÜ Valgemetsa projekti raames plaanitakse rajada raudteepeatuse vastas asuvale platsile kohalik külaplats. Seni pole Valgemetsa külal oma kooskäimise kohta seltsitegevusteks ja ühisüritusteks olnud. Projektiga plaanitakse ehitada paviljonid, sportimisala, tulevikus ka mänguatraktsioonid ja väiksem suletud hoone aastaringseks kasutamiseks. Projekti abikõlbulik kulu on 21 840 eurot.


Foto: https://fclootos.ee/lootos/lootospark/

Lootospark jalgpalliväljaku valgustus ei vasta standardile ja pole jätkusuutlik. Antud valgustusega kaasneb suur valgusreostus ent staadioni kaugemad nurgad jäävad valgustamata. Uue tehnoloogia kasutuselevõtuga väheneb ökoloogiline jalajälg, energiatarve ja valgusreostus. Projekt on klubi funktsionaalse toimimise ja arengu seisukohalt oluline: „Uus valgustus aitab kaasa tervikteenuse kvaliteedi tõstmisele ja väljaku aastaringseks kasutamiseks eelduste loomisele,“ sõnas Indrek Käo. Investeering loob eeldused tuua tulevikus Põlvasse üha kõrgema kvaliteediga võistluseid ja üritusi. Partnerluskogu osalus projektitoetuses on ligi 20 000 eurot.

Partnerluskogu juhatus kinnitas projektitaotluste paremusjärjestuse 3. detsembril toimunud koosolekul. Uus taotlusvoor, meede 4 „COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“, avatakse 3. jaanuaril 2022. Taotlusvoor on avatud kuni 17. jaanuarini, rohkem infot siit.