Neli Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppi korraldavad konverentsisarja „Kogukonna vedurid“ raames ühiskonverentsi „Teenus külla või teenusele külla?“, mis toimub 19.-20. novembril Käärikul. 

Konverentsi käigus otsitakse läbi ettekannete ja arutelude vastust küsimusele, kas tuua teenused külaelanikule lähemale või viia inimesed linna, teenusele külla. 

Konverentsil esinevad ettekannetega spetsialistid nii avalikust kui erasektorist ning teenusepakkujad. Ettekannete teemade hulgas räägitakse teenuste planeerimisest, omavalitsuse rollist teenuste kättesaadavuse tagamisel ning toetusvõimalustest, alternatiivsest ühistranspordist ja muust. Esinejate hulgas on Liisa Pakosta Siseministeeriumist, Rivo Noorkõiv konsultatsiooni- ja koolituskeskusest Geomedia, transpordiarenduse spetsialist Märt Randoja. Oma kogemustest teenusepakkujana tulevad rääkima Swedbank-i ja Eesti Posti esindajad, samuti kauplusauto ja külakohviku omanikud. Sarnaselt mullusele konverentsile toimuvad ka tänavu aktiivsed arutelud töörühmades, milles saavad kaasa lüüa kõik konverentsil osalejad. 

Konverents on suunatud külavanematele, külaliidritele, omavalitsusjuhtidele ja arendusspetsialistidele, ettevõtjatele, aktiivsetele noortele ja teistele, kel huvi külaelu arendamisel kaasa rääkida. Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle sõnul annab konverents hea võimaluse sõna sekka öelda kõigil, keda teenuste kättesaadavuse küsimus otseselt või kaudselt puudutab. 

Osalema on kutsutud ka Kagu-Eestist valitud Riigikogu saadikud. 

Konverentsi korraldavad Põlvamaa-, Võrumaa-, Valgamaa Partnerluskogud ning Piiriveere Liider. Konverentsi rahastatakse Leader meetmest.