Partnerluskogu 2023-2029 strateegia koostamiseks viis ekspertgrupi esindaja Indrek Maripuu läbi seitse ideekorjet, millest saadud sisendi alusel paneb Loovusait OÜ meeskond kokku tuleva strateegia.

Ideekorjetel olid esindatud järgnevad valdkonnad: mittetulundusühingud, ettevõtjad, omavalitsused, Partnerluskogu hindamiskomisjon ja juhatuse liikmed, noored, sotsiaalvaldkond ja külavanemad ning -kogukonna esindajad. Viimasega pandigi punkt ideekorjetele Ridali Lennuklubis, mille juht Einar Viin ideekorjel osalejatele ka klubi ja selle tegemisi tutvustas.

Edasise sammuna järgneb töökohtumine strateegiaekspertidega, et arutleda saadud tulemuste üle ja hakata tegelema edasiste sammudega. Strateegia esimene mustand valmib oktoobriks ning lõppversiooni liikmeskonnale esitamine toimub 2023. a. veebruaris.

Partnerluskogu meeskond tänab kõiki ideekorjetel osalenuid. Aitäh, et andsite oma panuse tulevase strateegia valmimisse!