Põlva külje all Rosma külas asub kohalikku haridusmaastikku rikastav Johannese Kool ja Lasteaed. Waldorfpedagoogikale tuginev haridusselts, mille vastu on huvi ja nõudlus liikunud aasta aastalt kasvavas joones. “Sellel aastal on meil rekordarv lapsi, 106 kooliõpilast ja 52 lasteaialast,” ütles kooli tegevjuht Liisa Maasik.

Kooli populaarsust ilmestab ka see, et iga aasta on neid peresid, kes kolivad linnast maale just Rosma kooli tõttu – “asukohavalikul kolida Põlvamaale on esmaseks põhjuseks tihti kool ja alternatiiv hariduses,” ütles Liisa. Samuti on lasteaia- ja koolilaste seas mitmeid vilistlaste lapsi, “Puud tuntakse viljadest,” ütles kooli sotsiaalpedagoog Ave Tamm “kui täiskasvanud inimene ütleb, et see on hea valik ja valib selle uuesti oma lapse jaoks on see südantsoojendav,” lisas ta. Näiteks on tänavu aastal on uues lasteaiarühmas koguni nelja vilistlase lapsed.

Rosma kooli näol on tegemist erakooliga, mille täisväärtuslik toimimine on aegade algusest peale olnud sümbioos koolijuhtide ja lastevanemate koostööst. Õppekvaliteedi ja -tingimuste parendamisel omanud rolli koostöös lapsevanematega kirjutatud projektid, saadud toetused ja kogukonna omainitsiatiiv. “Hetkel on põhieesmärk need projektid, mis puudutavad maja,” ütles tegevjuht Liisa. 

Ka Põlvamaa Partnerluskogu poolt saadud toetustega on keskendutud õpikeskkonna parendamisele. Vahetatud on koolimaja katus, uuendatud köögitehnika ning praegu pooleliolev projekt on küttesüsteemi uuendamine. Kõik need projektid on õpikeskkonna parendamise hüvanguks ja ka pikemas perspektiivis püsivad. 

“Vanasti oli katusest väga suur soojakadu,” nentis Liisa ja tõdes, et ainuüksi katuse vahetus on olnud suureks abiks hoone soojemana hoidmisel. Küll aga on koolimaja puuküttega ja hoone küttesüsteem äärmiselt vana, mistõttu selleks, et koolimaja püsiks ööpäevaringselt soe eeldaks see ka ööpäevaringselt kütmist. “Keskkonna suhtes on see puudega kütmine ja sooja hoidmine väga suur kulu,” tõdes Liisa, mistõttu otsustati küttesüsteem välja vahetada ning uueks küttelahenduseks valiti keskkonnasäästlikum gaasikatel. 

Kooli köögiprojekti põhiliseks algatajaks oli kokk ise – “Oleme väga rahul, et kokk selle projekti algatas – lapsed söövad imehästi,” ütles Liisa. Tänu köögiseadmete kaasajastamisele on ka jõudlus suurenenud ja menüü rikkalikum. “Tänapäeval on see nii elementaarne, et sa saad valida, mida sööd, isegi kui sa oled laps,” lisas Liisa. “Toidu mitmekesisuse osas annavad need masinad väga palju juurde, kokk jõuab teha erinevaid asju ning see on see, mille eest oleme me tänulikud,” tõdes Ave. Samuti tõuseb aasta-aastalt ka toitlustatavate arv – hetkel ligi 170 inimest päevas – mistõttu on jõudlusel siinkohal tähtis roll. 

“Kõik väga vajalikud asjad on saanud nende toetuste abil teoks,” tõdes Liisa. Õpikvaliteet on märgatavalt paranenud ja selle tagamise nimel tööd ka jätkatakse. Kasvav nõudlus on see, mis kinnitab, et ollakse õigel teel. Kooli fenomenina toovad õpilased ja vilistlased välja koolikeskkonda, suhtumist ja seal omandatavaid sotsiaalseid oskuseid. 

Koolipere ongi kui suur ühine pere. Lapsevanemad, õpetajad, juhtkond ja lapsed – “kogukond on siin üsna läbipõimunud ja kõik on omavahel sõbrad,” ütles Liisa. Sõbralik suhtumine ja õdus atmosfäär on tõesti need, mis seda paika iseloomustavad. Haridusseltsi kohta leiate rohkem infot nende kodulehelt https://rosmakool.ee/