Reedel 29. novembril avas Rosma Haridusselts Põlva külje all Rosmal tegutseva waldorflasteaia Täheke renoveeritud ruumid.

Rosma Haridusselts renoveeris põhjalikult juba kaheksa aastat tegutsenud lasteaia ruumid.

„Meil on lasteaialaste arv viimasel ajal kasvanud ning vajadus laieneda oli seoses kohtade puudusega. Ühtlasi tuli tagada ruumides lasteasutusele kehtestatud normidele vastavus ning parandada hoone soojapidavust,“ selgitas tehtud töid haridusseltsi juhatuse esinaine Tiina Länkur.

Rosma Haridusseltsi poolt elluviidud projekti „Hea koht kasvamiseks“ aitas rahastada Põlvamaa Partnerluskogu Leader programmist 20 tuhande euroga, projekti kogumaksumus oli üle 26 tuhande euro.

„Tegemist on seltsi jaoks kümnendi suurima investeeringuga, mis ellu viidud.  See oli oluline samm, et tagada jätkuvalt ja rohkematele peredele Kagu-Eesti haridusmaastikul waldorfpedagoogilise alushariduse kättesaadavus. Projekti realiseerimisega saavutati seltsi kasutuses oleva ajaloolise puumaja maksimum lasteaiakohtade arv, milleks on 40 ning lastele on tagatud kvaliteetne ja turvaline kasvukeskkond,“ märkis Tiina Länkur.

Leader programmi toetusel laiendati lasteaia ruume ka 2010 a., kui ehitati välja muinsuskaitse all olevas hoones (Johannes Käisi sünnikodu) teise korruse ruumid, kasutades seinte viimistlusel savikrohvi. 2012 a. laiendati lastevanemate ühistööna laste õueala.

MTÜ Rosma Haridusselts on 1989. aastal lapsevanemate initsiatiivil rajatud kodanikuühendus, mis korraldab waldorfkooli ja waldorflasteaia tegevust. 2013/14 õppeaastal õpib Rosma koolis 63 õpilast ja lasteaias käib 39 last, kokku 16 omavalitsusest (Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaalt).

Lisaks õppetööle korraldab Rosma Haridusselts mitmeid avalikkusele suunatud regulaarseid ettevõtmisi: Vanemate Kool, Loovusnädal, Kogupere konverents, samuti erinevaid koolitusi, õpitubasid, talguid, laatasid, tähtpäevade tähistamisi jpm.

Lisainfo:
Tiina Länkur
MTÜ Rosma Haridusselts
juhatuse esinaine
tel: 5210297