Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) teatel on Leader-programmi alanud taotlusperioodil aktiivseimad taotlejad olnud  mitut maakonda hõlmavast Arenduskojast keskusega Tapal, samuti maakondlikud tegevusgrupid Põlva-, Tartu- ja Valgamaal.

Eelmisel nädalal määras PRIA kaks esimest toetust Leader-tegevusgruppide ellukutsutud meetmete alusel esitatud projektitaotlustele, milleks osutusid Jõgevamaa Koostöökoja poolt heakskiidetud projektid. Tegevusgrupid on kohapeal heakskiidetud taotluste nimekirjad saatnud veel 226 üksiktaotluse kohta, millest 65 on ka menetlemiseks PRIAsse jõudnud.

Projektitaotluste esitamist koordineerivad maapiirkondades Leader-tegevusgrupid. Eesti kaks tegevusgruppi koostavad praegu veel kohaliku piirkonna arengustrateegiat, 24 on juba jõudnud nende elluviimiseks vajalike toetusmeetmete rakendamiseni ning enamik on asunud projektitaotlusi kohapeal vastu võtma.

Pärast tegevusgrupi-poolset heakskiitu jõuavad taotlused PRIAsse, kes hindab planeeritud kulutuste abikõlbulikkust ja otsustab rahataotluse rahuldamise. Seejärel on taotlejal kaks aastat aega investeering teoks teha. Raha maksab PRIA välja kuludokumentide põhjal.

Selline maapiirkonnas loodud strateegiate, toetusmeetmete ja taotluste süsteem aitab piirkondadel rahastada kohaliku elu edenemist nii, nagu kogukond ise vajalikuks peab. Praegune projektide esitamise periood kestab 2010.a lõpuni ja võimaldab maksta toetusi 550 miljoni krooni ulatuses. Järgmine taotlusvoor tuleb aastatel 2011-2013 juba järgmise eelarve abil.