10. oktoobril toimus Maaritsas Põlvamaa uute piiritähiste – pesapuude ja maakonna kaartide avamine.
Kohtumisel anti ülevaade pesapuude ideest ning nende asukohtadest maakonnas. Samuti tänati
ettevõtjaid ja toetajaid pikaaegse projekti elluviimisel.
 
 


Uus pesapuu ja maakonna kaart Laheda vallas Võrumaa piiril. Foto: erakogu

Piiritähisteks on stiliseeritud pesapuud, mis tähistavad Põlvamaad kui loodussõbralikku ja
rohelisema elu propageerivat maakonda. Varasemalt on piiritähis paigaldatud Vastse-Kuuste valda
Tartu-Põlva maantee äärde Voorekülla. Uued pesapuud leidsid oma koha Kanepi vallas
Põlva maakonna ja Valgamaa piiril, Laheda vallas Võrumaa piiril ning Valgjärve vallas Tartumaa piiril.

Andrus Seeme Põlvamaa Partnerluskogu esindajana selgitas, et 2008. aastal, kui paigaldati piiritähis
Vastse-Kuuste valda, jäid teised kohad tähistamata, kuna majanduskriis oli tulemas ja rahalisi
vahendeid nappis. Nüüd tundis Seeme heameelt, et on õnnestunud seda projekti ka teist korda rahastada.


Avamisel tunti rõõmu pikaajalise projekti täitumisest. Foto: erakogu

Avamisele olid lisaks kodanikele kutsutud projekti algatajad, pesapuude kujundajad, tööde teostajad,
vallavanemad, maavanem ning esindajad Maaritsa külast, Maanteeametist, Põlvamaa Partnerluskogust
ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidust.

Arenduskomisjoni esimees ja riigikogu liige Urmas Klaas tänas kõiki projektis kaasa löönud inimesi
ja rääkis piiritähiste idee tekkeloost : “Antud projekt sai alguse sellest, et hakkasime rohkem tähelepanu
pöörama Põlvamaa mainekujundusele. Leidsime, et maakonna piiritähised peaksid olema paremini
nähtavad ja meie identiteeti kandvad. Südant soojendav on näha, et asjad, millele on alus pandud aastaid tagasi,
on järgijaid leidnud ja seda projekti on edasi viidud.”

Ühtlasi tunnustas Urmas Klaas maakonna mainekomisjoni tegevust ja sõnas, et kõik sealt tulevad head ideed
on teretulnud. “Tähtis on maakonnas meie-tunde tekitamine ja tugevdamine, sest see on koostöö aluseks.
Väga kerge on maakonda seitsme tuule vahel laiali kanda, aga seda koos hoida ja koos siin tegutseda –
see on keeruline, aga peab pingutama,” ütles Klaas oma sõnavõtu lõpetuseks.

Maavanem Ulla Preeden andis üle tänukirjad piiritähised püstitanud ettevõtete esindajatele ning jagas arvamust,
et tehtud on tänuväärne töö ja tundis heameelt, et põlvamaalased on maakonna mainekujunduse enda
südameasjaks võtnud. Pesapuudele viidates sõnas ta: “Tegemist on silmapaistvate ja tähelepanu
äratavate objektidega, mis on võrreldes teiste maakondade tähistega omanäolisemad.”

Piiritähise kujundas disainibüroo Laika, Belka ja Strelka ning selle valmistasid OÜ Peetri Puit ja
OÜ Yuppy Stainless ning paigaldas Ainsam OÜ.

Piiritähiste rajamist koordineeris SA Põlvamaa Arenduskeskus. Enamuse projekti maksumusest kattis
Põlvamaa Partnerluskogu. Omaosaluse tagasid Kanepi, Laheda ja Valgjärve vald.

Lisainfo:
Hegri Narusk
SA Põlvamaa Arenduskeskus juhataja
Tel: 799 8958; 512 9072
E-post: hegri.narusk@polvamaa.ee