Põlvamaa Omavalitsuse Liit jagas 23.veebruaril pidulikul vastuvõtul maakondlike tunnustusi, kus maakonna kõrgeima autasu – vapimärgi, pälvis elutöö eest Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liige Ülo Needo.

Põlvamaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, millega tunnustatakse isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule.

Ülo Needo on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Ta on mees, kes ei oska “ei” öelda ja on mõõtmatult panustanud Põlvamaa arengu heaks, paljuski vabatahtlikult ja vabast tahtest.

Ülo on suutnud taastada osaliselt varemetes olnud Mooste mõisakompleksi üle Eesti tuntud kultuurisündmuste kohaks. Tema eestvedamisel on Mooste ja Põlvamaa saanud palju tuntust. Ülo on olnud festivali Mooste Elohelü eestvedaja ja korraldaja, Mooste (Veskiteatri) külateater Virvendus asutaja, eestvedaja ja arendaja.

Põlvamaa teenetemärk on maakonna kõrge autasu, millega tunnustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks olulise saavutusega.

Allikas: Põlvamaa Omavalitsuste Liit