Meil on rõõm teatada, et ligi aasta aega kestnud põhjalik koostöö Loovusaida strateegiaekspertide, Partnerluskogu juhatuse ja tegevmeeskonnaga on vilja kandnud ning strateegia eelnõu on avalik.

Dokumendist on võimalik lugeda tuleva perioodi eesmärkide ja planeeritavate meetmete kohta. Võrreldes eelmise strateegiaga toob uue võimaluse „Kasvumeede“, mille eesmärk on toetada kasvupotentsiaaliga ettevõtete ja piirkonna konkurentsivõimet, põhisuunitlusega ekspordile ning kus toetuse maksimaalne summa on 100 000 eurot.

Strateegias täiesti uue suuna toob Euroopa Sotsiaalfond+ rahastuse kaasamine strateegiasse, mistõttu kannab strateegia nime ühisstrateegia. ESF+ toomisega strateegiasse lisandus meetmete hulka ka „Sotsiaalmeede“, milles keskendutakse pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse ning hoolduskoormuse leevendamisse, samuti inimväärikuse tagamisse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisse.

Strateegiadokumendiga tutvuda on võimalik järgneval lingil: https://partnerluskogu.ee/wp-content/uploads/2023/04/PPK-Uhisstrateegia-2023_2027.pdf või kodulehel rubriigi “Strateegia ettevalmistamine” – “Dokmendid” all.

Partnerluskogu tänab omaltpoolt kõigi ideekorjetel osalenuid, tänu kellele saadi sisend uue programmperioodi  uuendusteks tulevasse strateegiasse. Uued väljakutsed ootavad!