24. mail toimus Maarja Külas Põlvamaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek.Koosolekust võttis osa 26 liiget.

Üldkoosolek kinnitas 2016 a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni järeldusotsuse.

Koosoleku päevakorras oli veel ülevaate andmine selle aasta taotlusvooru tulemustest ja
2018 a. rakenduskava eelnõu arutelu.

 

Seoses sügisel toimuva haldusreformi ja omavalitsuste liikmelisuse muutumisega otsustas
üldkoosolek pikendada juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni volituste kehtivust veel üheks aastaks
ehk kuni maikuuni 2018 a.

Juhatuse liikmetena jätkavad Andrus Seeme, Tiina Länkur, Katrin Pree, Karmen Kukk, Alar Alapert,
Indrek Käo, Lennart Liba ja Ülo Needo.

Revisjonikomisjoni liikmetena jätkavad Tõnu Lõbu, Enel Liin ja Sirje Tobreluts.