2013. aasta projektitoetuste taotlusvoor on avatud 01.-18. veebruar kell 16.00.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada strateegia kahele meetmele:

Meede 1- Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine, toetuseelarve 108 421 eurot 
Meede 2- Elukvaliteedi parandamine, toetuseelarve 162 630 eurot.

Projekte saavad esitada Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vallas) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Taotlusvoorus saab taotleja esitada ühe projektitaotluse ühe meetme kohta.

Taotlus tuleb esitada ühes eksemplaris Põlvamaa Partnerluskogule aadressil Kesk 20 Põlva 63308. Projektitaotluse saab saata ka posti teel või digitaalselt allkirjastatult aadressile: partnerluskogu@polvamaa.ee.

Täpsemat infot meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta leiab paremalt veerust Taotlemine osa alt ja pöördudes nõustamiseks partnerluskogu büroo töötajate poole.