SA Põlvamaa Arenduskeskus koostöös Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga kutsuvad osalema Põlvamaa meenekonkursile. Konkursile oodatakse omanäolisi ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel on kasutatud piirkonnale omaseid materjale, motiive ja sümboolikat. Esitatavad tööd peaksid sobima esindusmeeneks Põlvamaa arendusorganisatsioonidele või ostmiseks Põlvamaad külastavatele turistidele.

Konkurss toimub kahes kategoorias:

Esindusmeene*            

  • loomisel/kujundamisel on kasutatud Põlvamaaga seotud temaatikat;
  • loomisel/kujundamisel on kasutatud Põlvamaaga seotud logo või sõnumit;
  • on lihtsasti pakendatav;
  • soovituslik hind on kuni 50 eurot/tk.

Turismimeene

  • loomisel/kujundamisel on kasutatud Põlvamaaga seotud temaatikat, legendi või mustrit;
  • on soovituslikult väikesemõõduline ja vastupidav;
  • soovituslik hind on kuni 10 eurot/tk.

* Esindusmeene kasutamise õigus jääb ainult maakonna arendusorganisatsioonidele.

Inspiratsiooni leidmiseks tutvu Põlvamaa mainekujunduskava 2016-2020 ja maakonna sümboolikaga.

Konkursile esitatavate meenete hulk isiku kohta ei ole piiratud.
Hindamisele kuuluvad ainult esemed mitte ideekavandid.

Kummagi kategooria auhinnafondi suurus on 500 euro väärtuses meenete tellimust.
Konkursikomisjonil on õigus välja anda eripreemiaid.

Osalemine

  • konkursil võivad osaleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud;
  • konkursitöid saab esitada kuni 15. aprill kell 16.00 Põlvamaa Arenduskeskusesse (Kesk 20, Põlva, kabinet nr 9);
  • koos tööga esitada kinnine ümbrik, millel märgusõna „turismimeene” või „esindusmeene” ja töö nimi. Ümbriku sees on  autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja vabas vormis esitatud meene lühikirjeldus (koos töö nimega) ning hinnang meenete valmistamise võimekusele ühes kuus.

Meenekonkursi tulemused kuulutatakse välja 28. aprillil Põlvamaa Arengukonverentsil.

MEENEKONKURSI PLAKAT >>

Lisainfo:
Kristi Kahu
Turismiarendusjuht
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5554 3907
e-mail: kristi.kahu@polvamaa.ee