Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek võttis eile, 26. oktoobril vastu 2011.a rakenduskava ning kinnitas uued toetusmeetmed.

 „Algamas on uus kolmeaastane Leader-programmi elluviimise periood, mis  kestab 2011-2013 a. Selleks perioodiks on Põlvamaa Partnerluskogule eraldatud veidi üle 26 miljoni krooni, millest üldkoosoleku otsuse kohaselt jagatakse 2011.aastal projektitoetusteks 9 miljonit krooni,“ sõnas juhatuse esimees Andrus Seeme.

Partnerluskogu üldkoosolek 26. oktoobril Krootuse RahvamajasFoto: Partnerluskogu arhiiv.

Samuti kiitis üldkoosolek heaks juhatuse poolt ettevalmistatud uued toetusmeetmed. „Esimese kolmeaastase programmperioodi lõppemine annab kõigile tegevusgruppidele võimaluse vajadusel korrigeerida nii strateegiat kui meetmeid, et tagada programmi eesmärkide elluviimisel suurem efektiivsus,“ selgitas tegevjuht Tiiu Rüütle. „Meie otsustasime senise viie meetme asemel moodustada kaks meedet, mis muudab taotlemise taotleja jaoks arusaadavamaks. Kõik senised toetatavad tegevused jäid alles,“ lubas Rüütle.

Uued meetmed: 
Meede 1 „Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine“, mille eesmärk on piirkonna atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine loodus- ja kultuuriressursside parema kasutamise, eksponeerimise ja ettevõtluse edendamise kaudu.
Meede 2 „Elukvaliteedi parandamine“ eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine kogukonnale suunatud teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise ning elukeskkonna korrastamise kaudu.

Projektitoetuse taotlusperiood algab 2011. aasta alguses. Info taotlusvooru avanemisest ilmub 8 nädalat varem nii partnerluskogu kodulehele www.partnerluskogu.ee kui ka ajalehes Koit.