27. aprillil Põlvas jalgpalliklubi Lootos klubihoones toimunud Põlvamaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolekul võeti vastu uue programmperioodi strateegia 2014-2020.

Partnerluskogu Leader toetuste uue perioodi strateegia keskendub kolmele meetmele:
1. „Ettevõtlusele hoo andmine“, mille osakaaluks on planeeritud pool toetuseelarvest
2. „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ (25% eelarvest) ning
3. „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“ (25% eelarvest).

Koosolekul osalenud 28 liiget kinnitasid ka Põlvamaa Partnerluskogu 2014 a. majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni järelotsuse ja audiitori aruande.

Strateegia 2014-2020 saadetakse nüüd Põllumajandusministeeriumisse hinnangu andmiseks ning eelarve rakenduskava kinnitamiseks on kavas üldkoosolek uuesti kokku kutsuda nii vara kui võimalik, eeldatavalt suve lõpul.

Eelmisel perioodil tehtud Leader projektide ülevaateks ja väärtustamiseks on Põlvamaa Partnerluskogu koostanud raamatu „Leader loodud väärtused.“ Värskelt valminud raamatu esmaesitlus toimus liikmete üldkoosolekul ja edaspidi on plaanis seda levitada kõigile huvilistele.

Koosoleku lõpus edastas tegevjuht Tiiu Rüütle kutse koos Valgamaa ja Võrumaa Partnerluskogudega korraldatavale viiendale konverentsile sarjast Kogukonna Vedurid, mis toimub 14.-15. mai Käärikul ja kannab pealkirja „Maaelu loojad“.

Lisainfo:
Tiiu Rüütle
tel: 53029100