14. oktoobril Kiuma rahvamajas kogunenud Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolekul osalejad andsid heakskiidu tegevusgrupi projektile „Laste sportimistingimuste parandamine.”

Partnerluskogu enda poolt elluviidava projektiga soetatakse piirkonna üheksa omavalitsuse koolidele suusavarustust, et tagada vähemkindlustatud perede lastele paremad sportimistingimused.

„Partnerluskogu toetuse eelarves on seoses osade meie poolt toetatud projektide odavnemisega tekkinud veidi üle kuuetuhande euro suurune jääk. Meie juhatus pidas mõistlikuks kasutada see summa projektile, millest on kasu kogu tegevuspiirkonnal. Eriti hea meel on, et ka meie liikmed olid üksmeelselt nõus projektiga, mille investeering läheb laste hüvanguks,“ selgitas projektiideed partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme.


Partnerluskogu üldkoosolek 14. oktoobril Kiuma rahvamajas.

Üldkoosoleku kokkukutsumise peamiseks põhjuseks oli aga Põlvamaa Partnerluskogu strateegia väljatöötamise tegevuskava kinnitamine. Strateegia ettevalmistamiseks esitab partnerluskogu üldkoosoleku otsuse kohaselt PRIAle taotluse Leader kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamiseks.

„Uuel programmperioodil on võrreldes lõppeva perioodiga meie tegevuspiirkonda oodata rohkem Leader vahendeid, kuna nüüdsest kuulub meie tegevuspiirkonda vallasisese linnana ka Põlva linn,” lausus tegevjuht Tiiu Rüütle. Ta lisas, et uuel perioodil oodatakse kohalikelt Leader tegevusgruppidelt suuremat panust kohaliku toidu tootmisele ja rohkem osalemist IT valdkonna projektides. Jätkuvalt on suur rõhuasetus koostöövõrgustike loomisel ja arendamisel.

Novembrikuus korraldab partnerluskogu kolm Eesti sisest õppereisi, et tutvuda Leader edulugudega teistes piirkondades.