Taotlusvoor strateegia kolme meetme projektidele oli avatud 2. veebruarist kuni  16. märtsini.

Taotlusi laekus kokku 34, neist:

 * meede 1.1 – Kohalike ressursside säästev rakendamine – 19 projektitaotlust, millest rahuldati  16, kogusummas  1 572 317 krooni.

 
* meede 1.2 – Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine – 7 projektitaotlust, millest rahuldati 4, kogusummas  767 620 krooni.

 
* meede 2.3 – Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine – laekus 8 projektitaotlust, millest rahuldati 6, kogusummas  344 158 krooni.

 

Nimekiri rahastusotsuse saanud projektidest.

  1. maini ootab partnerluskogu projektitaotlusi meetmele 2.1 – Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine ning 2.2 – Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine.