Kui 2013 aastal oli Kuldar Leisi Eesti esimene sertifitseeritud passiivmaja Põlvas üks esimesi hooneid, mis kasutas energiaallikana päikesepaneele, siis paari viimase aastaga on Põlva piirkonda lisandunud hulk päikeseenergiat kasutavaid objekte.

Üks tuntumaid on uus riigigümnaasium Põlvas, mille katusel on üle 100 päikesepaneeli, koondvõimsusega 38 KW.

“Põlvamaa Partnerluskogu Leader meetme toetus on motiveerinud taotlejaid esitama projekte päikesepaneelide ja taastuvenergia kasutuselevõtuks,” märkis tegevjuht Tiiu Rüütle.

Päikesepaneelidesse tegi hiljuti investeeringu Pesa hotell Põlvas, kuhu OÜ Kagureis lasi hoone lõunakülje fassaadile paigaldada 68 paneeli võimsusega 19 kWh nii, et nendest on kasu ka tubadesse paistva liigpäikese varjutamiseks.
Pesa hotellile on omistatud juba varasemalt rahvusvaheline keskkonnamärgis Roheline Võti, mille eesmärk on saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel. Pesa hotellil on kavas ehitada olemasoleva pubi asemele minispa, mis suurendab toodetava energia kasutust oma tarbeks.

OÜ Susumu lasi Leader meetme kaasabil päikesepaneelid paigaldada ka Saviukumaja kasutuses oleva tootmishoone katusele Moostes. Rajatud päikeseelektrijaamal on 64 päikesepaneeli võimsusega 270W ja eeldatav aastane elektritoodang 15,6 MWh. Tööde tegemine koos võrguliitumisega läks kokku maksma üle 20 tuhande euro, millega saadi ühtlasi maksimaalse võimsusega mikrotootja (15 kW) päikeseelektrijaam.


Tootmishoone katusele rajatud mikrotootja päikeseelektrijaam Moostes. 

Päikeseenergiale on Leader projektide kaudu panustanud veel Jõelaev Lonny ning marjakasvatusega tegelev OÜ Fortis Ager hoone ja seadmete energiaga varustamiseks.

„Põlvamaa Partnerluskogu üks prioriteete on toetada investeeringuid taastuvenergia kasutuselevõtuks ja energiakulutuste vähendamiseks ning uuenduslike ja innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Tänu elluviidud projektidele on meil hea meel tõdeda, et meetme võimalustest on kasu olnud ja oleme saanud kaasa aidata Põlvamaa rohelisema kuvandi kasvule,“ ütles partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Lisaks toodetava elektrienergia oma tarbeks ärakasutamise võimalustele maksab Elering liitunud mikrotootjale praegu ka taastuvenergia toetust 5,37 s/kWh kohta.