Partnerluskogu juhatus ja tegevmeeskond viibisid 2.-3. juuni õppekäigul MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas. Oli inspireeriv kogemusvahetus, kus anti ülevaade viie ettevõtte teostatud LEADER projektidest ning tutvustati Kunda linna.

Sõmerus võtsid meid vastu MTÜ Partnerid tegevjuht Elsa Hundt ja Kristel Pikk. Esmalt külastasime Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamaja, mille eestvedaja Piret Laidroo sealset eluolu tutvustas. Tegu on asutusega, mis tegeleb noorte huvi- ja projektitegevustega, milles suurt rolli mängib noorte käelise tegevuse arendamine ja loodusesse viimine ning seal hakkama saamise õpetamine.

Sellele järgnes tervituslaud Rakvere Vallamajas, kus tutvustati Rakvere Vallavalitsuse LEADER projekti „Maaelufestival“. Festivalil pakutakse müügiks kohalikku käsitööd, talutoitu ja istikuid. Tänavu toimus ka kariloomade näitus ja lammaste pügamine, kohal olid Lääne-Virumaa põllumehed koos tehnika ja müügilettidega, esindatud oli Ranna Rantšo miniloomaaed jpm. Tegu on festivaliga, mis toob maa-elu linna inimestele lähemale ning pakub võimalust killukesest sellest osa saada.

Järgnes OÜ Fer Project külastus, mille tegemisi tutvustas ettevõtte juhatuse liige Ando Holm. Fer Project tegeleb liistude, piirete, postide jm ehitusdetailide valmistamisega vastavalt tellija soovile. Ettevõtte töid on võimalik näha siit: http://www.ferproject.ee.  

Ubja Külaselts Linda tegemisi tutvustas Partnerluskogule külaseltsi eestvedaja Merli Tammemägi. Ubja külakeskus on suur kompleks, kus toimuvad erinevad huviringid, kohalikele suunatud üritused jpm.

Külaseltsi külastusele järgnes lõunasöök Blücheri kohvikus Lontovas, kus osalesid ka MTÜ Partnerid juhatuse liikmed ja tegevmeeskond. MTÜ Partnerid meeskond andis ülevaate oma tegevustest ja Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle ja juhatuse liikmed tutvustasid ka Partnerluskogu tegemisi.

Lõunale järgnes Viru-Nigula Vallavalitsuse LEADER projektide tutvustus ja tutvumine Kunda linna ja selle arendusprojektidega, mida viis läbi Partnerid juhatuse liige Kaido Veski.

Oli inspireeriv kogemusvahetus ja Partnerluskogu tänab võõrustajaid sooja vastuvõtu eest!