5.juunil kohtusid Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liige Lennart Liba ja tegevjuht Tiiu Rüütle Mooste külalistemajas Soome LEADER-tegevusgruppide Kuudestaan ja Yhyres ning OÜ Teadus ja Tegu esindajatega, kellega peeti koostööplaani loodusandide väärindamise alase ühisprojekti osas.

„Eestis pole senini süstemaatiliselt lähenetud loodusandide väärindamisele müügikõlblikeks toiduaineteks,“ selgitasid projektiidee tagamaid Tartus tegutseva OÜ Teadus ja Tegu liikmed Väino Poikalainen ja Lembit Lepasalu. „Loodusandide optimaalseks kasutamiseks oleks vajalik luua tooteahelas tegutsejate võrgustik, mis arvestaks ahela kõikide lülidega alates toormest, läbi töötlemise ja turustamise kuni tarbimiseni. Seejuures on väga oluline, et loodusandidest hakatakse valmistama loodustooteid, nagu näiteks jahud, kontsentraadid, siirupid jne, mida on võimalik toiduainete tööstuses kasutada aastaringselt,“ lisasid teadlased.

Rahvusvahelise projekti juhtpartneriks on Kuudestaan LEADER-tegevusgrupp Soomest, mille tegevjuht Paula Erkkilä tutvustas Moostes nii oma tegevsgruppi kui planeeritavat projekti. Tiiu Rüütle tutvustas partneritele Põlvamaa Partnerluskogu tegevust.

Kohtumisel viibisid ka projekti partneriteks olevate LEADER-tegevusgrupi Yhyres esindaja Matti Jaskari, Seinäjoe Ametikõrgkooli esindaja Risto Lauhanen ja Soome Metsakeskuse esindaja, biomajanduse ekspert Juha Viirimäki.

Külalised kohtusid ka Põlvamaal tegutseva E-sahvri eestvedajate Indrek ja Martin Haavistuga, kes tegelevad marjade ja muude loodusandide kiirkülmutamise meetodil säilitamise ja müümisega. Külastati ka Käbliku Pruulikoda.

Soome partnerid soovivad projekti kaasata Eestist OÜ Teadus ja Tegu ning Põlvamaa Partnerluskogu. Projekti edukas elluviimine võimaldab paremini ja täielikumalt kasutada kaasatud LEADER-piirkondade loodus- ja metsaressurssi, tagab uusi töökohti metsaandide kogumisel, töötlemisel ja turustamise ja rikastab turgu innovaatiliste tervislike toodetega.

„Projekt on piirkonnale vajalik ja Põlvamaa Partnerluskogu strateegiaga haakuv ning soovime projektiga liituda,“ võttis juhatuse liige Lennart Liba arutelu kokku.

Kohtumine Moostes 5.juunil