18. aprillist 2. maini on avatud meede 4 taotlusvoor “Covid-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine”. 

Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. 

Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda ning projektitaotluste hindamistähtaeg on 1. juuli 2022.