Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas 9. juulil Eesti maaelu arengukava 2007–2013 Leader meetme määruse muudatused, millega ühtlasi muudeti Põllumajandusministri 7. jaanuari 2008. a määrust nr 1 „Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord“.

Leader meetme määrust on täiendatud võimalusega saada kohalikel tegevusgruppidel ettemakseid jooksevkulude katteks. Samuti on määrust täpsustatud sätetega, mille eesmärk on muuta selgemaks ja üheselt mõistetavamaks probleemkohti, mis on ilmnenud projektitoetuse taotluste menetlemise käigus.