Põlvamaa Partnerluskogu juhatus tegi positiivse otsuse 69 uue Leader projekti toetamiseks.
Märtsikuus toimunud 2017 a. taotlusvooru esitati taotlusi kokku 1,73 miljoni euro ulatuses.

Hindamiskomisjon hindas 111 esitatud taotlust, millest enamikku külastati taotleja juures kohapeal või toimus tutvustamine hindamiskomisjoni koosolekul.

Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“ esitatud 59 taotlusest sai Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse kinnituse 30 projekti, toetuste summas 500 tuhat eurot.
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ esitatud 31-st taotlusest sai rahastamisotsuse 22 projekti, toetuste summas 236 tuhat eurot ning meetmesse 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“ esitatud 21-st taotlusest sai positiivse otsuse 17 projekti, kogusummas 250 tuhat eurot.

Tegevjuht Tiiu Rüütle sõnul oli kõige aktiivsem konkurents ettevõtlusmeetmes, kus seekord osales palju tugevaid puiduettevõtteid. „Oli ka toidutootmise ja uudsete teenuste pakkumisega seotud häid projekte. Rohkem julgeid taotlusi ootame aga ka edaspidi turvalisuse ja elukeskkonna parandamise valdkonda,“ märkis Rüütle.

Partnerluskogu poolse heakskiidu sai 32 ettevõtete projekti, 31 MTÜ/SA taotlust ja 6 omavalitsuste poolt esitatud projekti.  

5. mail edastas Põlvamaa Partnerluskogu kõik otsused PRIA-le ja peale seda on positiivse otsuse saanud taotlejate investeeringud juba omal riisikol abikõlbulikud. Taotlejate vastused on neile kättesaadavad e-PRIA-s.

PRIA saadab taotlejatele projektitoetuste määramise otsused 60 tööpäeva jooksul, so hiljemalt juulikuu lõpuks. Positiivse otsuse saanud projektide puhul kontrollitakse veel üle taotleja vastavust nõuetele, sh maksuvõlgade puudumist, majandusaasta aruande esitamist, kõigi vajalike dokumentide olemasolu ning kulude abikõlblikkust. 

Allpool valik pilte 2016 a. esitatud taotlustega tutvumistest.