Toimub Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek, algusega kell 17:10 Peri külakeskuses.

Koosoleku päevakord:

  1. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni hinnangu ärakuulamine.
  2. Projektitoetuste taotlusvoorud 2022.a.
  3. Ülevaade projektitoetuste eelarve kasutamisest.
  4. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava vastuvõtmine.