Simisalu loodusmajas Järvamaal toimub seminar “Leader/CLLD tulevik Eestis”. Tegemist on maaeluministeeriumi, Maamajanduse infokeskuse ja Eesti Leader Liidu poolt korraldatava ühisseminariga.