Partnerluskogu büroos toimub 2015 a. majandusaasta aruande ja tegevuse revisjoni koosolek.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100