Toimub revisjonikomisjoni koosolek 2021. a. majandusaasta tegevuse revideerimise osas Partnerluskogu büroos algusega kl 11:00.