Toimub Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek algusega kell 12:00 hotell Pesa salongiruumis.

Päevakord:

  1. Meede 4 : “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine.
  2. 2021.a. majandusaasta aruanne.
  3. Üldkoosoleku kokkukutsumine.
  4. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava.
  5. Strateegia koostamise alustamise teavitamise ürituse korraldamine.
  6. Hindamiskomisjoni koosseis.
  7. Info ja kohapeal algatatud küsimused.