Projekti “Elu kahe maailma piiril” meeskonna koosolek Otepääl.
Teemaks piirkonna kogukondade ja ettevõtjate teavitamine ja suurem kaasamine NG projekti tegevustesse.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100