Võrumaa Partnerluskogu büroos toimub viie Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupi ja National Geographic koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril” tegevuste arutelu.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53029100