Tegevmeeskond osaleb PRIA ja LEADER koosloome töötoas, töötubades arutatakse, millised on parimad lahendused klientidele juhendamisteenuse pakkumisel ja lihtsustatud kulumeetodite rakendamisel uuel programmperioodil.

Rohkem infot: https://maainfo.ee/index.php?id=8140&page=3394&