Partnerluskogu üldkoosolek toimub ZOOM-keskkonnas algusega kell 17.30. Koosoleku lingi saamiseks on vajalik eelregistreerimine.

Päevakorras on siseriikliku koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ projektitaotluse vastuvõtmine. 2021.a. rakenduskava muutmine, et lisada sellesse koostööprojekti eelarve. Anname oma liikmetele ülevaate Leader meetme hetkeseis seoses üleminekuperioodiga.