Põlvamaa Põllumeeste Liit korraldab 15.-19. oktoobril Leader programmi toetusel Põlvamaa Partnerluskogu piirkonna põllumeestele õppereisi Tšehhi Vabariiki.

Info Mae Alviste, tel: 56474215