Liikmete üldkoosolek toimub teisipäeval, 7. juunil 2016 algusega kell 17.30 Varbuse Muusikamõisas.

Asukoha info: www.varbuse.ee

Koosoleku päevakord:
1. 2015. a. majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni otsus ja audiitori kinnitus rahandusinformatsioonile.
2. Rakenduskava muutmine.
3. Juhatusele volituse andmine rakenduskava muutmiseks.
4. Kogukonnateenuse projektide heakskiitmine.
5. 2016 a. projektitaotluste paremusjärjestuse ja rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
6. Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused.
 
 
Pärast koosolekut tähistame piduliku õhtusöögiga Põlvamaa Partnerluskogu 10. tegevusaasta täitumist!

Palume aktiivset osavõttu! 
 
Lugupidamisega
Andrus Seeme
Põlvamaa Partnerluskogu
juhatuse esimees

Info: 53029100
partnerluskogu@polvamaa.ee