3.-4. november toimub Nina kordonis Tartumaal ajurünnak juhatusega uue perioodi meetmete projektitaotluste hindamise korra ning hindamiskriteeriumite hindepunktide sisu ja skaala väljatöötamiseks.

Lisainfo Tiiu Rüütle, tel: 53 029100