Toimub Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek algusega kl 14.00, Partnerluskogu büroos, Kesk tn 20. 

Päevakord:
1. Tegevustoetuse ja projektitoetuse eelarve jäägid ja toetuse kasutamise tähtaeg.
2. 2023.a. rakenduskava muutmine.
3. Projektitoetuste taotlusvooru väljakuulutamine.
4. COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamise meetme rakenduskava kinnitamine.
5. COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamise meetme taotlusvooru
väljakuulutamine.
6. Sotsiaalministri käskkiri Euroopa Sotsiaalfond+ toetuse jagunemise kohta.
7. Seenioritöö mikrokraadiprogramm. Koostööprojekti pakkumine.
8. Info ja kohapeal algatatud küsimused.