Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek toimub 24. mail algusega kl 16.30 Maarja külas.

Päevakord:
1. Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond” 2017. a. taotlusvooru Tuuleristi OÜ projektitoetuse taotluse kinnitamata jätmine.

2. Piiriveere Liider koostööprojekti ettepaneku läbivaatamine.

3. NG kollase akna paigaldamine partnerluskogu tegevuspiirkonda. Ülevaade NG koostööprojektist.

4. Info ja kohapeal algatatud küsimused.