Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb õigusloome töörühma koosolekul.