Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb LEADER tegevusgruppide esindajana Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni töös Tallinnas Põllumajandusministeeriumis.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53029100.