Partnerluskogu esindus osaleb Austrias Sillianis toimuval V LINC konverentsil, mille peateemaks on sel aastal piiriülene koostöö ja alateemadeks – energia, mobiilsus, turism, sotsiaal-kultuurilised ja keskkonna perspektiivid.
Kõik see mille tegemisel saab LEADER programm abiks olla.

Konverentsi töövormideks on: seminarid ja töörühmad, sportlikud tegevused ning õppereisid piirkonna projektide tutvustamisega.

Info:
http://www.maainfo.ee/index.php?id=2659&page=3394&
http://linc2014.grafikstudio-mandler.at/