Osaleme Tartus PRIA büroos toimuval õppepäeval, mille sisuks on tutvustada tegevusgruppide tegevmeeskondadele uue perioodi Leader-meetme projektitoetuse saamise tingimusi, vorm-dokumente ja e-PRIA kasutamist.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100.