Tegevjuht T.Rüütle osaleb Kagu-Eesti tegevusgruppide ja maakondlike arenduskeskuste ettevõtluse alasel kohtumisel, mis toimub 04.detsembril kell 10 Võru Riigimaja II korruse saalis.