Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb Kagu-Eesti tegevusgruppide ja maakondlike arenduskeskuste ettevõtluse alasel kohtumisel, mis toimub 16.detsembril kell 10 Otepää vallavalitsuse saalis.