Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse strateegia ettevalmistamise arutelu ja koosolek 19.-20. detsember. Toimumiskoht Taagepera, Tõrva vald, Valgamaa.

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Partnerluskogu liikmetele suunatud kaasamis- ja koolitustegevuste planeerimine.
2. Uue programmperioodi LEADER meetme rakendamise määruse eelnõu.
3. Käimasoleva strateegiaperioodi lõpetmine ja üleminek uue strateegia rakendamisele.
4. Jooksvad küsimused.