2021.a. esimene juhatuse koosolek toimub Partnerluskogu büroos algusega kl 14.30.

Päevakord:

  1. Siseriikliku koostööprojekti projektitaotlus ja koostööleping.
  2. Üldkoosoleku kokkukutsumine.
  3. Leader meetme hetkeseis seoses üleminekuperioodi ja taastekava vahendite lisandumisega.
  4. Partnerluskogu info.