2021.a. esimene juhatuse koosolekt toimub partnerluskogu büroos algusega kl 14.30.