Põlvamaa Partnerluskogu 2020. a. viimane juhatuse koosolek toimub 21.detsembril algusega kl 13:00 Valgesoos.

Koosoleku päevakord on järgmine:

  1. Kokkuvõttev arutelu partnerluskogu tegevusest 2020.a.
  2. 2021. a. tegevused ja töökorraldus.
  3. Projektitaotluste elluviimise hetkeseis.
  4. Info MAK 2014-2020 üleminekuperioodi kohta.
  5. Info ja algatatud küsimused.