Toimub Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek algusega kell 13:00.

Päevakord:

1. 2023.a. rakenduskava tegevuskulude eelarve muutmine.

2. Liikmest väljaastumise avalduse läbivaatamine.

3. Rahvusvahelise koostööprojekti tutvustus.

4. 2024.a. tegevuskava.

5. Info ja kohapeal algatatud küsimused.